LetsGig & Mecenat
Gigg från: Devotum AB

Ledningsstöd Beslutsstöd till Svenska Kraftnät- konsultuppdrag

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Stockholm

Devotum tillhandahåller företag och organisationer i fastighetsbranschen med professionell kompetens. Vi bidrar med såväl personaluthyrning och rekrytering som konsultförmedling. Med vår erfarenhet av branschen är vi en trygg samarbetspartner i vilken form man än samarbetar med oss. Devotum finns representerade i tre regioner - Region Mitt i Stockholm, Region Väst i Göteborg, Region Syd i Malmö Vi söker nu en ledningsstöd till Svenska Kraftnät för ett konsultuppdrag. Uppdraget är på heltid och förväntas starta den 1 dec. 2021 t o m den 30 juni 2023 med möjlighet till förlängning. Specifikation: Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt - i dag och i framtiden. Svenska kraftnät är en myndighet som drivs i form av ett statligt affärsverk. Svenska kraftnät har drygt 700 medarbetare, de flesta arbetar på huvudkontoret i Sundbyberg, har även kontor i Sundsvall och Sollefteå. Uppdragsbeskrivning Uppdraget innefattar att löpande stödja chefer och andra ledande roller i administrativa och koordinerande uppgifter. Konsulten bygger upp en god kunskap i administrativa processer på Svenska kraftnät, och kan både guida andra i vad som behöver göras och bidra praktiskt utifrån behov. Allteftersom kan även uppdraget utökas med uppgifter inom processerna för IT-förvaltning och utveckling. Uppdraget avser att utföras av en resurskonsult (en tjänst som utförs av en Konsult i syfte att ge förstärkning till Svenska kraftnät i det löpande arbete som utförs av Svenska kraftnät. Utförandet av dessa tjänster leds och styrs av Svenska kraftnät). Arbetsuppgifter Rollen innefattar: - Stöd i upphandling och introduktion av konsulter - Stöd i rekrytering och introduktion av nya medarbetar - Kommunikationsinsatser kopplade till avdelningens verksamhet - intranätsartiklar, internt månadsbrev m.m. - Planering och genomförande av möten och konferenser - Koordinering av ekonomiskt prognos- och budgetarbete - Koordinering av verksamhetsrapportering - Koordinering och kommunikation relaterat till systemdivisionens projekt och IT-förvaltningar Säkerhetsprövning Säkerhetsprövning av leverantör och konsult krävs med anledning av att konsulten kan komma i kontakt med hemliga uppgifter (t.ex. sitta med på möten). Placering Svenska kraftnäts kontor i Sundbyberg. Konsulten kan erbjudas att i viss mån arbeta från eget kontor, detta beslutas i samråd med beställaren. Omfattning Uppdraget uppskattas ha en beläggning på 100 % under hela uppdragstiden. Uppskattad omfattning ska ses som en kvalificerad uppskattning. Det framtida behovet kan komma att överstiga eller understiga här angiven kvantitet. Svenska kraftnät garanterar på så sätt ingen specifik volym, utan anbudsgivaren åtar sig att leverera mot det faktiska behov som uppstår. Beställaren tar ansvar för att resursens säkerhetsklassning överensstämmer med det arbete som utförs. Konsulten upphandlas till angivet uppdrag, men kan i samråd med beställaren komma att arbeta i andra projekt/uppdrag så länge rollen, nivån och arbetsuppgifterna är desamma. Beställaren tar ansvar för att resursens säkerhetsklassning överensstämmer med det arbete som utförs. Uppdragsperiod: 01-dec-2021 - 30-jun-2023 med möjlighet till förlängning Villkor för option/uppdragsförlängning (antal månader/år): 1 år, heltid Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande. Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till Corazon Wiksell på 0705-86 93 11

Devotum AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-10-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!