LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms Universitet

Doktorand i marinbiologi

  • Övrigt

Stockholm

vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Sista ansökningsdag: 2021-04-15. Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP) på Stockholms universitet har sin forskning och utbildning belägen vid Arrheniuslaboratorierna, på universitetsområdet Frescati. Forskningen här genomförs inom ett brett spektrum av biologiska ämnesområden, inklusive ekologi och evolution, ekotoxikologi, marinbiologi, växtfysiologi och växtsystematik. För närvarande arbetar cirka 140 personer på DEEP med de allra bästa metoderna i en internationell forskningsmiljö som kännetecknas av internationellt erkända forskare och en hög grad av professionalism.   Projektbeskrivning Institutionen för ekologi, miljö och botanik söker en doktorand för projektet ’Plankton-fiskinteraktioner: en understuderad länk i Östersjöns födoväv och fiskeförvaltning’. I det här projektet kommer vi att kartlägga dieten i detalj hos små pelagiska fiskar med hjälp av nya molekylära verktyg och applicera nätverksmodeller för att förutsäga trofisk koppling under förändrade klimat-, närings- och fiskeriscenarier. Resultaten av projektet kommer att vara relevanta för att bättre förstå dynamiken i fiskarnas födoval och utgöra viktig vägledning i förvaltningen av ekosystem för att gynna hållbart fiske och förebyggande av algblomningar. Vi söker efter en motiverad och självständig student med ett stort intresse för allmänna ekologiska frågor och stor entusiasm för vetenskapligt arbete. Studenten ska gärna ha erfarenhet av fisk- eller planktonekologi, molekylär analys, odling av organismer, och fältprovtagning. Erfarenhet av dataanalys eller modellering, utmärkt social kompetens och god kommunikationsförmåga förväntas, samt en stark beslutsamhet att lyckas och förmåga att uttrycka sig på engelska. Se den fullständiga annonsen för en utförligare projektbeskrivning. Behörighetskrav  Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i marinbiologi krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser på avancerad nivå om minst 60 hp, varav 15 hp ska vara kurs i marinbiologi och 30 hp ska vara självständigt arbete i marinbiologi. Särskild behörighet har också den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.  Urval  Se urvalskriterier i den fullständiga annonsen.  Anställningsvillkor Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration. Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Ytterligare information lämnas av projektansvarige Professor Monika Winder, tfn 08-16 17 41, monika.winder@su.se eller ämnesföreträdaren Professor Clare Bradshaw, tfn 08-16 1737, clare.bradshaw@su.se. Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se. Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Vi rekommenderar att ansökan, med tillhörande dokument, skrivs på engelska. OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på www.su.se/jobb, under Doktorandplatser. Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Stockholms Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-15
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!